Parametar je clipping agencija koja se bavi stručnim praćenjem, selekcijom, obradom i analizom informacija iz medijskog prostora Bosne i Hercegovine i regiona.

Usluge koje pružamo su:
     Press clipping
     Monitoring elektronskih medija
     Web monitoring
     Alarm clipping
     Kvantitavine i kvalitativne analize
     Praćenje i evaluacija kampanja
     Media consulting
     Copy service