KONTAKT INFORMACIJE

Sarajevo
Zahira Panjete 9/1
033 719 205
033 719 206
info@parametar.ba