Naše usluge

Media monitoring.

Za vas pratimo sve štampane, elektronske medije, kao i web portale kako biste o temi koja vas interesuje imali potpunu informaciju i tačno znali kako mediji izvještavaju o njoj. Parametar pruža mogućnost 24 časovnog snimanja TV stanica kao i transkripta određenih priloga i emisija. Dakle, ako vam je potrebna radio ili TV emisija u kojoj se spominje vaša kompanija, naša agencija je tu da vam je dostavi. Kontinuirano praćenje više od 100 web portala takođe će vam dati uvid u način izvještavanja medija o određenoj temi i to samo na osnovu ključne riječi. Što je najbitnije, ovaj sadržaj se čuva na platformi, kojoj možete pristupiti u bilo kom momentu i pretražiti sadržaj za datum koji vas interesuje. Dakle, nema bespotrebnog trošenja memorije na računaru i straha da neki sadržaj niste sačuvali.

Businessmen are analyzing graphs and using tablets.

Analize medijskog sadržaja.

Agencija putem kvalitativnih i kvantitativnih analiza obrađuje medijski sadržaj, kako na dnevnom, tako i na sedmičnom, mjesečnom, kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou. Ovakve analize ne podrazumijevaju klasični monitoring I prikupljanje objava na osnovu ključne riječi, nego se focus stavlja na srž događaja, analizira se način izvještavanja, kao i interpretacije različitih medija. Samim tim daje se širi okvir samog događaja i kontekst priče koja se analizira. Zavisno od toga šta vam je bitno da znate, pravimo osvrt i na autorstvo teksta, ton izvještavanja i veličinu medijskog prostora koja je ustupljena tekstu.

young-businessman-checking-phone-9C9LWX4

Alarm clipping.

Alarm clipping je poseban sistem izvještavanja u kojem putem mail adrese obavještavamo klijente o negativnim objavama na osnovu kojih može doći do krize i to neposredno nakon samog događaja. Parametar nudi uslugu kvalitativnog alarm clipping-a, koji podrazumijeva osvrt na pisanje medija o određenoj kriznoj situaciji, kao i kriznog alarm clipping-a, odnosno email obavijest sa sažetkom objave. Uz pomoć ove usluge imaćete informaciju u momentu kada je ona i objavljena, i bilo gdje da se nalazite moći ćete reagovati na vrijeme na medijske objave iz teksta.

social-media-addiction-APRLFF5

Online monitoring (monitoring društvenih mreža).

Svima je jasno koliko društvene mreže imaju uticaja na formiranje mišljenja javnog mnjenja. Kako najbolje na jednom mjestu pratiti šta se događa na Facebooku, Google+, Twitteru, YouTube-u, Usenetu kao i forumima? Mi pratimo društvene mreže iz minuta u minut i sve što se događa na internet posredstvom Metricoma Takođe, uz pomoć ovog naprednog alata saznajte kako korisnici reaguju na vaše objave, jer mi pratimo i komentare na portalima.

finance-word-concept-7D83VF7

Dnevni i sedmični sažetci.

Usluga dnevnog pregleda društvenih dešavanja na osnovu ključnih riječi koje su važne za klijenta. U okviru ove usluge nudimo: pregled ključnih političkih tema i pregled ključnih ekonomskih tema.

man-working-on-a-laptop-with-the-word-translate-on-J3A7WLH

Prevodilački servis.

Omogućavamo prevod i lekturu medijskih objava i tekstova bilo koje vrste na engleski, italijanski i njemački jezik. 

online-shopping-concept-ZSWVRKC

Mystery shopping.

Kada kompanija ne želi da nezadovoljan kupac svoje nezadovoljstvo podijeli sa 20 drugih potencijalnih kupaca, njemu može pomoći ova usluga koja uključuje prethodno edukovane tajne kupce, koji se pretvaraju da su potencijalni i redovni kupci, te prema unaprijed definisanim pravilima mjere kvalitet usluge te kompanije i/ili njenih konkurenata.

businessman-with-report-ZDX4N46

Ad hoc analize (analize medijskog sadržaja) .

Ova ponuda uključuje analize koje bi se isporučivale na sedmičnom niovu a koje uključuju: broj objava po medijima, brojčani prikaz vrijednosne orijentacije objava, najvažnije naslove medijskih članaka, osvrt na autorstvo članaka,kao i analiza načina na koji se ista vijest interpretira na različitim medijima. Analiza daje poseban uvid u komentare kao posebnu formu medijskog izvještavanja.